skip to Main Content
+36/20-9351-348 kisvonatbalatonfured@gmail.com

Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Kisvonat Kft.
A szolgáltató székhelye: 8230 Balatonfüred, Nádor u. 26.
E-mail: kapcsolat@kisvonat-balatonfured.hu
Tel.: 06-20/935-1348
Adószám: 11326511-2-19
Sz. j.: 60.23.140
A szerződés nyelve: magyar

2.  Alapvető rendelkezések:

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2016.  július hó 25 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Amennyiben a felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató minden jogot fenntart magának a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a teljes weboldal tartalom terjesztésének tekintetében. Tilos a kisvonat-balatonfüred teljes Weboldalán és Webshopján megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.  Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • A megjelenített termékeket kizárólag online/személyesen lehet megrendelni. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről képeket jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól.
  A webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség, valamint az esetleges elírások miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk.

4.  A vásárlás menete

1./ A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy megkezdheti a vásárlást regisztráció nélkül is.
2./ A Felhasználó – a jegykezelő által megadott vagy előrendelés esetén a megküldött – árajánlat összegét beírja a megfelelő rublikába a jegyvásárlás oldalon.
3./ A Felhasználó a fejléc jobb szélén megtalálható “Kosár” ikon megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A „X – törlés” ikonra kattintva törölheti annak tartalmát.
4./ A Felhasználó megadja a személyes adatokat.
5./ A Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket (esetünkben ÁSZF).
6./ Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
7.  A “Megrendelem” gomb megnyomása után a Felhasználó tovább lesz irányítva a Barion titkosított fizető oldalára, ahol bankkártyája adatainak megadásával teljes biztonságban kifizetheti a szolgáltatás ellenértékét.

Egyebek:
1./ Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
2./ Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap e-mailben. Amennyiben az e-mail nem érkezik meg 48 órán belül kérjük vegye fel Velünk a kapcsolatot.

Fontos: Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz!

5.  A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 • A vonaton történő vásárlás feldolgozása azonnal, helyben; az előrendelések feldolgozása a rendelés leadásától számított 48 órán belül megtörténik meg.

6.  Elállás joga (CSAK Elővételes jegyek esetén)

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét kifizette.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.  Panaszkezelés rendje

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a kapcsolat@kisvonat-balatonfured.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Back To Top